ΑΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟ, ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7, Οδός 3η, 18863, Πέραμα
T : 210 44.12.004 - 210 400.10.72
F : 210 44.16.524

Η εταιρία ΑΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο των αμμοβολών , των υδροβολών και του βιομηχανικού καθαρισμού παρέχοντας υπηρεσίες τόσο στην βιομηχανία όσο και στην ναυτιλία.

Ιδρύθηκε το 1981 με αρχικό αντικείμενο την συντήρηση και επισκευή πλοίων ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας του ιδρυτή της Αντώνιου Ζησιμόπουλου σε αντίστοιχες εφαρμογές. Στην πορεία των ετών με την συσσώρευση εμπειρίας, τις επενδύσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και την εκπαίδευση του προσωπικού , προσανατολίστηκε πλέον συνάμα της ναυτιλίας , σε εξειδικευμένες εφαρμογές στην βιομηχανία μέσω της χρήσεως τεχνολογικά εξελιγμένων τεχνικών υδροβολών ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης για αντίστοιχες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες που εκτείνονται πέρα από τον παραδοσιακό για την εταιρεία κλάδο της ναυτιλίας , από τους υδροδυναμικούς καθαρισμούς σε διυλιστήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις ( δεξαμενές , εναλλάκτες , αντιδραστήρες και δοχεία κάθε είδους , κλπ ) , σε εφαρμογές κοπής κάθε υλικού με χρήση τεχνικών εκτόξευσης νερού υψηλής πίεσης και εξειδικευμένου εξοπλισμού έως υπηρεσίες υδροκαθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος σε γέφυρες , κτίρια κλπ.

Συνεχής προσπάθεια μας αποτελεί η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας , μέσω πρώτον της παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων και μεθόδων παγκοσμίως και των επενδύσεων σε αντίστοιχο εξοπλισμό και δεύτερον της διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού μας στην λειτουργία και εφαρμογή των αντίστοιχων τεχνικών.

Αποτέλεσμα της επιλογής μας για διαρκή επιδίωξη παροχής ποιοτικών και προσαρμοζόμενων στις ανάγκες κάθε πελάτη υπηρεσιών , πέρα της επιτυχημένης παρουσίας μας στην εγχώρια αγορά , αποτελεί η πιστοποίηση μας κατά ISO 9001: 2000 από το 2003 καθώς επίσης και η ένταξη μας ως η πρώτη Ελληνική εταιρεία του φορέα WATER JETTING ASSOCIATION.