ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.12, 18863, Πέραμα
T : 210 4000366 - 210 4821321
F : 210 4811530

Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε στο Πικέρμι Αττικής στις αρχές του 1986.

Το 2001 γίνεται συγχώνευση με την εταιρεία ‘’Νικόλαος Τσιριγώτης’’ η οποία λειτουργούσε αυτόνομα από το 1969 έως τότε .

Η πολυετής εδραίωση μας στον χώρο, μας επιτρέπει έως σήμερα να φέρουμε την εμπειρία αλλά και την τεχνογνωσία που χρειάζεται ο κλάδος της ανακύκλωσης.

Το 2005 οι εγκαταστάσεις της παραγωγής μας μεταφέρθηκαν σε νέες ιδιόκτητες , που βρίσκονται στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού Περάματος (ΒΙ.ΠΑ.Σ).

Έτσι πλέον μπορούμε να εξυπηρετούμε όλο τον νομό Αττικής γρήγορα και υπεύθυνα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία μας έχει άδεια αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων καθώς και άδεια συλλογής και μεταφοράς σε πανελλαδική κλίμακα χρησιμοποιημένων συσσωρευτών Μολύβδου- Οξέως. Επίσης παράγουμε κράματα ορειχάλκου, αλουμινίου και ψευδάργυρου για την παραγωγή προϊόντων με αυστηρή σύσταση μετάλλου σύμφωνα με τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Με δικά μας μεταφορικά μέσα εξυπηρετούμε αρκετές βιομηχανίες και βιοτεχνίες της χώρας για την συλλογή σκράπ μετάλλων.

Επιπλέον κλάδος μας είναι η κατασκευή ανοδίων ψευδαργύρου και αλουμινίου για πλοία καθώς και για όλες τις εφαρμογές τους.