Γ. & Χ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Ο.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.9, 18863, Πέραμα
T : 210 4628421
F : 210 4624368

Iδρύσαμε την εταιρεία μας το 1977 στο Πέραμα . Η εταιρεία μας είναι καθετοποιημένη και ειδικευμένη στην κατασκευή και επισκευή ελίκων πλοίων

Κατασκευάζουμε έλικες πλοίων έως και 2600 mm καθαρού βάρους έως και
1300 Kg.

Παραλληλα μετασκευάζουμε και επισκευάζουμε έλικες διαφόρων μεγεθών.