ΤΕΧΝΟΜΕΠ (ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.11, 18863, Πέραμα
T : 210 4632564
F : 210 4621284

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας TECHNOMEP είναι Μηχανολογικές – Μηχανουργικές εργασίες. Παράλληλα έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στους τομείς των μεταλλικών κατασκευών, των βαριών (αντιδιαβρωτική προστασία) μεταλλικών επιφανειών, των αμυντικών εξοπλισμών και κυρίως στις συγκολλήσεις παντός τύπου (αλουμίνιο – ανοξείδωτο – ειδικά κράματα). Τα τελευταία χρόνια κι έπειτα από πολλά χρόνια εμπειρίας, δραστηριοποιούμαστε στον τομέα των εμπειρογνωμόνων και των επιθεωρήσεων. Οι κλάδοι που αναφερόμαστε είναι ναυτιλία, βιομηχανία, σιδηρόδρομο, ενέργεια και αμυντική βιομηχανία.

Διασφαλίζουμε το ποιοτικό αποτέλεσμα των εργασιών, με το εμπειρότατο εργατοτεχνικό μας προσωπικό και τους πιστοποιημένους επιθεωρητές μας, σε μη καταστρεπτικές μεθόδους. Διαθέτουμε έμπειρους πιστοποιημένους επιθεωρητές κατά EN ISO 9712 και κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, εμπειρογνώμονες και πιστοποιημένο εργατικό προσωπικό.
Αναλαμβάνουμε επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα κάτωθι πεδία με την ανάλογη έκδοση δελτίων αναφοράς ελέγχων.

 1. Οπτικοί έλεγχοι και δοκιμές γενικών προϊόντων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταλλικών προϊόντων/κατασκευών και μηχανουργικών κατεργασιών.
 2. Οπτικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις συγκολλήσεων παντός είδους συγκολλητών ενώσεων/μεταλλικών κατασκευών
 3. Επιθεωρήσεις μεταλλικών υλικών/προϊόντων
  – Υπέρηχοι (UT)
  – Μαγνητικά σωματίδια (ΜΤ)
  – Διεισδυτικά υγρά (PT)
 4. Καθαρισμός και βαφές μεταλλικών επιφανειών
 5. Δειγματοληπτικός Έλεγχος πρώτων προϊόντων για την πρόληψη ατελειών.
 6. Εκπροσώπηση ποιότητας πελάτη
 7. Αξιολόγηση εργατοτεχνικού προσωπικού

Στις εγκαταστάσεις μας έχουμε αναπτύξει Κέντρο Πρακτικής Εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την πιστοποίηση τεχνιτών (ηλεκτροσυγκολλητών, ελασματουργών, σωληνουργών, χειριστών εργαλειομηχανών κ.α.) από τρίτους φορείς.