ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.3, 18863, Πέραμα
T : 210 401 5790-2
F : 210 463 3784

Η ΤΕΧΝΑΒΑ ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό να παρέχει εξοπλισμό πλοίων και τεχνική υποστήριξη στην ελληνική ναυτιλία. Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην προμήθεια, εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού σε πλοία παντός τύπου. Επίσης, η ΤΕΧΝΑΒΑ δραστηριοποιείται και στον βιομηχανικό τομέα παρέχοντας εξοπλισμό και υπηρεσίες σε σταθμούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δήμους-κοινότητες και στη βιομηχανία πετρελαίου.

Η ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (συνολικά 90 άτομα), το οποίο απαρτίζεται από : ναυπηγούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και μηχανικούς. Κατά την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο παροχής υπηρεσιών και ναυτιλιακού εξοπλισμού, ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν και παραμένει η ικανοποίηση των πελατών μας.

Προϊόντα

Η ΤΕΧΝΑΒΑ αντιπροσωπεύει αναγνωρισμένους κατασκευαστές διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Οι πελάτες επιλέγουν την εταιρία μας λόγω των επιφανών εμπορικών ονομάτων, των αξιόπιστων προϊόντων , των ανταγωνιστικών τιμών καθώς και της τεχνικής υποστήριξης μέσω παγκοσμίου δικτύου εξυπηρέτησης.

Νεότευκτα Πλοία και Μετασκευές Πλοίων

Επενδύουμε συνεχώς στην απόκτηση τεχνογνωσίας, τόσο από τεχνικής όσο και από εμπορικής άποψεως, προσφέροντας έτσι προστιθέμενη αξία στην επιλογή εξοπλισμού σε εκατοντάδες ναυπηγήσεις και επισκευές στην Ελλάδα και σε όλο στον κόσμο.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η ΤΕΧΝΑΒΑ αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής και μετασκευής με συμβόλαια παροχής ολοκληρωμένων έργων στη ναυτιλία και βιομηχανία. Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση και η θέση του σε λειτουργία υλοποιούνται με ανάληψη εξ’ολοκλήρου σχετικών έργων με γνώμονα το κόστος και το σύντομο χρόνο υλοποίησης.

Βιομηχανικές εφαρμογές

Το Τμήμα Βιομηχανικών Έργων της ΤΕΧΝΑΒΑ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για:

  • τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, όπως στραγγιδίων σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ), καταλοίπων ορυκτών ελαίων και ίλυος πετρελαιοειδών
  • αφαλατώσεις
  • ανακατασκευή καυστήρων και λεβήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου
  • θέση σε λειτουργία νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται τα διυλιστήρια, οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευαστικές εταιρείες,η βαριά βιομηχανία και οι δήμοι-κοινότητες

Τεχνική υποστήριξη (Αfter Sales Support)

Η ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει ως εταιρία την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη προκειμένου να υποστηρίξει τον προς πώληση εξοπλισμό της. Το προσωπικό μας υποβάλλεται σε συνεχή εκπαίδευση από τους κατασκευαστές με αποτέλεσμα να διαθέτουμε μία καταρτισμένη τεχνική ομάδα με εμπειρία στο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και στους αυτοματισμούς.

Επιπλέον μπορούμε να σας παρέχουμε στην ελληνική γλώσσα τεχνικά σεμινάρια στο κέντρο εκπαιδεύσεως που διαθέτουμε.

Η ΤΕΧΝΑΒΑ και το προσωπικό της είναι διαθέσιμο να σας υποστηρίζει στην επίλυση προβλημάτων όλο το 24ωρο.

Προμηθευτές Aνταλλακτικών

Το τμήμα της ΤΕΧΝΑΒΑ στον τομέα των ανταλλακτικών πραγματοποιεί ετησίως χιλιάδες παραγγελίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ακέραιη γνώση του εξοπλισμού και της αγοράς, σας εξυπηρετεί με αφοσίωση και δέσμευση να σας παρέχει οποιοδήποτε ανταλλακτικό . Κατανοούμε πάντοτε την κρισιμότητα της εκάστοτε κατάστασης και προσπαθούμε να διασφαλίζουμε την ικανοποίηση των πελατών.

Επισκευές και Δεξαμενισμοί πλοίων

Η ΤΕΧΝΑΒΑ συνεργάζεται με αρκετά αξιόλογα ναυπηγεία στην Άπω Ανατολή και ιδίως στην Κίνα παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με σωστή ποιότητα και αξιόπιστες υπηρεσίες που αφορούν κάθε τύπο πλοίου που χρειάζεται να υποβληθεί σε επισκευές.

Εγκαταστάσεις Συνεργείων Τεχνάβα

Η ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις: Η πρώτη προσφάτως δημιουργημένη καλύπτει μια έκταση 2.800 τμ η οποία διαθέτει ένα πολυσυνεργείο με σταθμούς επιθεώρησης και βρίσκεται στη βιομηχανικό πάρκο του Σχιστού. Η δεύτερη πλήρως εξοπλισμένη καλύπτοντας 600 τμ χρησιμοποιείται ως σταθμός εξυπηρέτησης και βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. Οι προηγμένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις μας διατηρούν μία αίθουσα έκθεσης εμπορευμάτων των προϊόντων, μία έκτακτης ανάγκης αποθήκη ανταλλακτικών καθώς και ένα κέντρο εκπαιδεύσεως.

Συνεργείο Eπισκευών& Επιθεωρήσεων Σωστικών Μεσών

Οι 22 τεχνικοί και μηχανικοί που διαθέτουμε σχηματίζουν μία πολύ ισχυρή ομάδα στον τομέα των επισκευών εκτελώντας με υπευθυνότητα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως επιθεωρήσεις και επισκευές μηχανολογικού εξοπλισμού είτε επί του πλοίου είτε επί του συνεργείου, καθώς επίσης εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού. Η ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει επίσης υπηρεσίες επιθεώρησης μέσων εκκένωσης πλοίων, σωσίβιες λέμβους, μονάδες αντίστροφης όσμωσης, μονάδες επεξεργασία λυμάτων, συστήματα κενού, υδατοστεγείς πόρτες και υδραυλικό εξοπλισμό, εποξικές ρητίνες έδρασης, καθοδική προστασία, βυθόμετρα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο 7 ημέρες την εβδομάδα για όλο το 24ωρο.

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Η ΤΕΧΝΑΒΑ προσφέρει στους Έλληνες πελάτες την προστιθέμενη αξία της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης τάξης μεγέθους των 600 τμ στο σταθμό υπηρεσιών μας στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού. Παρέχοντας τεχνικά σεμινάρια στην ελληνική γλώσσα εξασφαλίζουμε οι πελάτες μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε . Οι συμμετέχοντες πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση , μπορούν να δοκιμασθούν σε πραγματικές συνθήκες μέσω του εξοπλισμού προσομοίωσης που παρέχεται. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια εκτελούνται σε σχέση με λέβητες, συστήματα εκκένωσης , σωσίβιες λέμβους, βυθόμετρα, κατεργασίες λυμάτων, κρυογενικές μονάδες και άλλα σχετικά προϊόντα με κύριο στόχο να διευρύνουν τη τεχνογνωσία και να επιτύχουν την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.