ΣΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.11, 18863, Πέραμα
T : 210 5576202
F : 210 5575522

Καθαρισμοί – Χρωματισμοί Πλοίων – Εργοστασίων
Μηχανουργικές Εργασίες