ΦΑΙΔΡΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.9, 18863, Πέραμα
T : 210 4001610 - 210 4082742
F : 210 4001019

Η εταιρεία ΦΑΙΔΡΑ είναι επισκευαστική, κατασκευαστική και εμπορική τεχνική εταιρεία, η οποία από το 1993 δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς. Ειδικεύεται πλήρως στα υδραυλικά συστήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης ελαίου (γερανούς, τιμόνια, καταπέλτες), στα ανταλλακτικά (new reconditioned) στον κλάδο των επισκευών και το σημαντικότερο, στην τεχνική υποστήριξή τους παγκοσμίως WORLD WIDE SERVICES, με ανταγωνιστικό κόστος, ταχύτητα και συνέπεια.

Το προσωπικό της ΦΑΙΔΡΑ είναι έμπειρο και εξειδικευμένο, αποτελείται δε από τεχνικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς, μηχανουργούς, ηλεκτρολόγους και διοικητικά στελέχη. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της ΦΑΙΔΡΑ πιστοποιείται σήμερα από το διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων BEREAU VERITAS.Επιπλέον η εταιρεία ΦΑΙΔΡΑ είναι καταχωρημένη στο μητρώο ναυπηγοεπισκευαστών.