ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΟΥΡΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, 18863, Πέραμα
T : 210 4112710, 210 4623023, 210 4172710
F : 210 4170014, 210 4620379