ΝΕΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε

Στοιχεία επικοινωνίας
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 156, 187 56, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
T : 210 43 11 342 - 210 43 19 888
F : 210 43 19 890

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ