ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΖΑΚΑ Ο.Ε .

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.9, 18863, Πέραμα
T : 210 4615693, 210 4611642, 210 4324279
F : 210 4633830

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.