ΜΕΤΛΟΚΑΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.3, 18863, Πέραμα
T : 210 401 5615
F : 210 401 5616

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ , ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ , ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ