ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.12, 18863, Πέραμα
T : 210 4124941, 4116026
F : 210 4174645

Η » Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε. » με έδρα τον Πειραιά αποτελεί μία παραγωγική μονάδα ναυτιλιακών και βιομηχανικών ανταλλακτικών με παρουσία στον Ελλαδικό χώρο άνω των 30 ετών.Κύρια παραγωγική δραστηριότητα αποτελεί η κατασκευή:

– Διαστολικών συνδέσμων – Αντικραδασμικών
– Ειδικών διαστολικών συνδέσμων μικρής διάστασης
– Εύκαμπτων μεταλλικών σωλήνων
– Ενώσεων, Προσθηκών, Ασφαλειών, Ροδελών
– Ελαστικών συνδέσμων
– Πλωτήρων
– Φίλτρων
– Μεταλλικών κατασκευών
– Ειδικών κατασκευών των οποίων η χρησιμότητα ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ναυτιλίας όσο και της βιομηχανίας.