Ι. & Ν. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, 18863, Πέραμα
T : 210 4413181
F : 210 4410862

Η Marini Heat Exchangers ( M.H.E.), ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 1988, με συνεχή ανοδική πορεία. Η πολυετής αποκλειστική εξειδίκευσή μας ατην κατασκευή πολυαυλωτών εναλλακτών θερμότητας ( Shell and Tube Heat Exchangers ) αλλά και η υπερεικοσαετής πείρα μας πάνω σε θέματα ψύξης και κλιματισμού, μας έχουν εφοδιάσει με την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτεί η κατασκευή των πολυαυλωτών εναλλακτών θερμότητας.

Η πείρα και η τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με :

* τον υπολογισμό των εναλλακτών θερμότητας μέσω ειδικών προγραμμάτων H/Y,
* το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ,
* τα διεθνή standards και την άριστη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε
( εισάγονται από μεγάλα ευρωπαϊκά εργοστάσια), εξασφαλίζουν στους εναλλάκτες μας ποιότητα και αξιοπιστία.

Τους εναλλάκτες Marini Heat Exchangers εμπιστεύονται ήδη μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες και κτηριακά συγκροτήματα.

Επίσης η Marini Heat Exchangers δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευής και επισκευής εναλλακτών θερμότητας υγρού – υγρού. Αρχή της Marini Heat Exchangers είναι η υποδειγματική εξυπηρέτηση, η άψογη συνεργασία
και ο σεβασμός στην ποιότητα και το χρόνο παράδοσης.