Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.6, 18863, Πέραμα
T : 210 43 25 688, 210 43 24 689
F : 210 41 79 996

Η εταιρία ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε το 1994 και από τότε έως σήμερα δραστηριοποιείται στην κατασκευή απαιτητικών μηχανολογικών εφαρμογών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητο μηχανουργείο για κατασκευές , καλά εξοπλισμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Η στενή επίβλεψη των έργων, η εξαιρετική ποιότητα των εργασιών, και η εντός χρονοδιαγραμμάτων παράδοση των έργων είναι τα χαρακτηριστικά της εταιρίας μας .

Σκοπός και Δραστηριότητα:

H εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό την εκτέλεση μηχανολογικών και μεταλλικών κατασκευών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

  1. Η πάσης φύσεως σωληνουργικές και υδραυλικές εργασίες από μαύρη και ανοξείδωτη σωλήνα.
  2. Μεταλλικές κατασκευές και πάσης φύσεως μεταλλικά και σύμμικτα κτίρια. Ψυκτικοί θάλαμοι με Panels, ελασματουργικές εργασίες δεξαμενές μαύρες και inox.
  3. Κατασκευές μηχανημάτων όπως αναβατόρια. απαριωτών, αναδευτήρων, εστιών καύσεως, πιεστικά δοχεία.
  4. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που διαθέτουμε καθώς και η προσωπική παρακολούθηση των εργοστασίων και των εργοταξίων, η ποιότητα της εργασίας και ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών είναι τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν.