Ε. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.12, 18863, Πέραμα
T : 210 4136284
F : 210 4221921