ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
Π. Νικολαϊδη 3, 18863, Πέραμα
T : 210 4001967
F : 210 4312411

Η Π.ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΠΕ ειδικεύεται στον τομέα των σωληνουργικών εργασιών σε πλοία και εργοστάσια (κατασκευές-μετασκευές-επισκευές) από το 1978.

Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά στοχεύοντας και στη διαρκή ανάπτυξή της, η εταιρεία ξεκινώντας από τον Πειραιά, σύντομα μεταεγκαταστήθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1200 τ.μ. Kάνοντας ακόμα ένα βήμα, βρίσκεται στη διαδικασία ανέγερσης νέας βελτιωμένης βιομηχανικής μονάδας μέσα στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 3.400 τ.μ

Η παραγωγή και η τεχνική υποστήριξη αναβαθμίστηκαν βάσει του προτύπου ISO 9002-2000 το οποίο αποτελεί εγγύηση προς τους πελάτες μας .

Επιστημονικό δυναμικό, υπεύθυνοι εργοδηγοί και τεχνικό προσωπικό, όλοι πιστοποιημένοι με πτυχία και εγκρίσεις από τον αρμόδιο Νηογνώμονα, αποτελούν μια αλληλοσυμπληρούμενη ομάδα, που διαρκώς ανανεώνεται και εξελίσσεται .