ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.13, 18863, Πέραμα
T : 210 40 93 000
F : 210 46 17 423

Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΤΠΠ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1977 στον Πειραιά, και είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στον Ελληνικό αλλά και Διεθνή χώρο, στην παροχή υπηρεσιών και στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων τόσο για τη ναυτιλία, όσο και για τη βιομηχανία και το περιβάλλον.

Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος

  • Προστασία Περιβάλλοντος από Θαλάσσιες και Βιομηχανικές Ρυπάνσεις
  • Διαχείριση Επικινδύνων και Μη Επικινδύνων Αποβλήτων
  • Ειδικά Έργα Περιβαλλοντικής Προστασίας και Αποκατάστασης
  • Μελέτες και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ναυπηγικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός

  • Παραγωγή Εξοπλισμού για τη Διαχείριση Αποβλήτων
  • Εμπορία Εξοπλισμού και Προϊόντων για τη Ναυτιλία και τη Βιομηχανία
  • Αντιρρυπαντικά Προϊόντα και Υλικά
  • Παραγωγή και Εμπορία Χημικών και Πρώτων Υλών για τη Βιομηχανία