ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΜΑΡΙΝ Ε.Π.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.12, 18863, Πέραμα
T : 210 417 3500 - 210 411 4990
F : 210 417 4039

Η Electric Marine Ltd ασχολείται με γενικές ηλεκτρολογικές εργασίες Πλοίων και Βιομηχανίας.

Το μεγάλο εύρος των ηλεκτρολογικών επισκευών σε συνάρτηση με τις ανάλογου επιπέδου υπηρεσίες έχει εδραιώσει τη θέση της εταιρείας μας στον επισκευαστικό κλάδο.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 9001 Νο 623

Αναλαμβάνουμε :

• επισκευές και κατασκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
• αυτοματισμό των μηχανών,
• κατασκευή πινάκων παραλληλισμού γεννητριών, κυρίων και βοηθητικών κυκλωμάτων
• επισκευές, συντηρήσεις, περιελίξεις, πωλήσεις κινητήρων ηλεκτρικών μηχανημάτων , και γεννητριών AC – DC παντός τύπου
• επισκευή προμήθεια, και εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων ελέγχου και λειτουργίας,
• επιθεώρηση και επισκευή AVR γεννητριών, ηλεκτρονικών και πνευματικών συστημάτων,
• συντηρήσεις εργοστασίων,
• Κατασκευές και εγκατάσταση πινάκων, αυτόματης λειτουργίας, ζεύγους με δίκτυο ΔΕΗ, πινάκων λειτουργίας λατομείων κλπ.