Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστoύ, OT.7, 18863, Πέραμα
T : 210 4113284
F : 210 4171451

Η εταιρία Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο «AIRINDUSTRIAL», ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004, από μέλη-εταίρους της VULCANO Ε.Π.Ε.

Σκοπός της, να επεκτείνει τις εργασίες του ομίλου ως ανεξάρτητη εταιρεία και σε δραστηριότητες γύρω από την χύτευση σιδηρούχων, μη σιδηρούχων μετάλλων, την μηχανουργική επεξεργασία των προϊόντων αυτών, καθώς και την εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ειδών μηχανουργικού και χυτηριακού εξοπλισμού.