ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρουσίαση του 1ου Ελληνικού Συστήματος Επεξεργασίας Θαλασσίου Έρματος από την ERMA FIRST Α.Ε.

Πρωτοπορούν οι επιχειρήσεις του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού με προσπάθειες και πρωτοποριακές τεχνολογίες που χρήζουν της προσοχής του ελληνικού αλλά και του διεθνούς Ναυτιλιακού κόσμου.

Η εταιρία ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A., που εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκου Σχιστού, είναι η Πρώτη Ελληνική Εταιρία που σχεδίασε, πιστοποίησε και παράγει σύστημα για τη διαχείριση του θαλασσίου Έρματος.

Χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρόλυσης του θαλασσινού νερού για την παραγωγή ενεργών ουσιών, σε συνδυασμό με υψηλής απόδοσης μηχανικού διαχωρισμού των σωματιδίων με τη χρήση υδροκυκλώνων. Η δράση αυτή επιτυγχάνεται με Τεχνολογία η οποία εξασφαλίζει απόλυτη συμμόρφωση όχι μόνο με τις ελάχιστές απαιτήσεις των ορίων απόρριψης του κανονισμού IMO D-2 αλλά ακόμη αυστηρότερων.

Σε Τεχνική Εσπερίδα (Forum) για την παρουσίαση του πρώτου ελληνικού συστήματος Ballast Water Treatment από την εταιρεία ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A., στις εγκαταστάσεις της στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, στις 27/09, πάνω από 250 άτομα, στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών Ναυτιλιακών επιχειρήσεων έδωσαν το «παρών» στηρίζοντας έτσι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από μια Ελληνική Εταιρία και είχαν παράλληλα την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος ERMA FIRST ως προτεινόμενη λύση.

Η ERMA FIRST αποτελούμενη από νέους επιστήμονες και κατέχοντας τεχνογνωσία κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύστημα Επεξεργασίας Θαλασσίου Έρματος υψηλών προδιαγραφών.

Στο Forum παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι κανονισμοί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για τη Διαχείριση του Θαλασσίου Έρματος (Ballast Water and Sediment Control Convention, 2004) και οι παραβρισκόμενοι ενημερώθηκαν επισταμένως σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς το νομοθετικό πλαίσιο, τα ζητήματα δοκιμών και δειγματοληψίας επί του πλοίου, ζητήματα που προβληματίζουν έντονα τις ναυτιλιακές και διαχειρίστριες εταιρείες.

Ειδικοί του χώρου, όπως ο Dr. Stephan Gollasch, διακεκριμένος και διεθνώς αναγνωρισμένος Θαλάσσιος Βιολόγος, πρωτοπόρος στον τομέα της δειγματοληψίας και θαλασσίων δοκιμών (sampling & shipboard testing) και ο κ. Frank Fuhr, διακεκριμένος Θαλάσσιος Βιολόγος, Ερευνητής του φημισμένου NIOZ (The Royal Netherlands Institute for Sea Research), ειδικός σε θέματα επίγειων δοκιμών, συνέβαλαν σημαντικά προσδίδοντας μια διαφορετική διάσταση στην παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης του Θαλασσίου Έρματος.

share