ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.
Στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού είναι εγκατεστημένες παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας
Παραγωγικές μονάδες με εξειδίκευση στις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ψυκτικές, ξυλουργικές, ελασματουργικές, σωληνουργικές, μεταλλουργικές, ναυπηγικές, επισκευαστικές εργασίες. Επίσης λειτουργούν επιχειρήσεις επισκευής και επιθεώρησης σωστικών μέσων, χυτηρίων ψευδαργύρου, αλουμινίου και ορείχαλκου, κατασκευής και επισκευής ελίκων, λεβήτων, εξαρτημάτων, συσσωρευτών, κλιματιστικών και παραγωγής ανοδίων. Οι εταιρείες του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, την άριστη τεχνογνωσία και με σεβασμό στο περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επί 24-ώρου βάσεως για 365 μέρες το χρόνο τόσον επί πλοίων όσον και σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
15 Σεπτεμβρίου 2017
Η επίλυση του Κυκλοφοριακού Προβλήματος στην περιοχή Σχιστού Σκαραμαγκά
29 Αυγούστου 2017
Δελτίο τύπου Σ.Β.Α.Π. σχετικά με τα πρόστιμα
31 Μαρτίου 2016
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠ.ΠΑ.Σ
ην Πέμπτη 31 Μαρτίου η βουλευτής Γεωργία Γεννιά είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο κ. Ι. Πολυχρονόπουλο του...